Contact  Showroom Address


Delhi:

Plot No. 414, Patparganj Industrial Area
Delhi 110092
Ph: 011-22146122, 22163153, 22163155

Jaipur:

7, Ganesh Vihar, Rail Nagar, T.M. Mishra Marg,
Nirman Nagar, Jaipur 302019, Rajasthan
Ph: 09314511081 / 9413344575

Dehradun:

Anand Tower, New Cantt Road,
Dehradun, Uttrakhand
Ph: 08881521100

Ahmedabad:

102 - 103 Iscon Plaza, Near Jodhpur Char Rasta,
Satellite Road, Ahmedabad 380015, Gujarat
Ph: 079 - 26926027, 09376444456

Mumbai:

Kheera Nagar Industrial Estate, F-5, Ist Floor,
B.M. Bhargav Marg, Kheera Nagar, Santa Cruz (W),
Ph: 022 - 26615520 / 9371206064

Lucknow:

A.C. Tower-4, Surinder Nagar, Ismail Ganj,
Faizabad Road, Opp. Lucknow High Court
New Campus, Lucknow - 227105, UP
Ph: +91-9389805486, 9389189540

Branch Numbers


Andhra Pradesh & Telangana

9347034499 / 9343938824

Chhattisgarh

9098926393

Chandigarh/Haryana

9357675342

Delhi

9312435710

Goa

9371206064

Gujarat

9376444456 / 9328888324

Jharkhand & Bihar

8229953396

Karnataka

9343938824

Kerala

9349034499 / 9343938824

Madhya Pradesh

9098926393

Odisha

8229953396

Punjab

9316121279

Pune

9028805746

Rajasthan

9314511081

Tamil Nadu

9382533344 / 9343938824

Uttarakhand

8881521100

Uttar Pradesh

9389189540

West Bengal

8229953396

Maharashtra

9371206064